“Η αμερικανική πολιτική σκηνή και οι διατλαντικές σχέσεις μετά τις εκλογές του 2020”