ΕΕΘ: 102 χρόνια μνήμης, 102 χρόνια αναμονής για δικαίωση