Εργασίες οριζόντιας σήμανσης στο δρόμο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς