Ανέλαβε καθήκοντα η “Ομάδα Ευταξίας” του Δήμου Θεσσαλονίκης