ΠΕΔΚΜ: Δώρισε μπάλες ποδοσφαίρου σε παιδιά με οπτική αναπηρία