Ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κυβερνοεπίθεση