Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της 13 Αυγούστου 1944 στην Καλαμαριά