Ανάθεση μελέτης για το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης