Τρύγος για τις λευκές ποικιλίες του αστικού αμπελώνα Δήμου Θεσσαλονίκης