Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Αριστοτέλους