Πεζοδρόμηση της Ν. Πλαστήρα στην Καλαμαριά την Κυριακή