Έκθεση Φωτογραφίας #My_Greece: Villages. Τα χωριά της Ελλάδας με την ξεχωριστή ματιά 270 insta-φωτογράφων