Σχολές Γονέων του Δήμου Θεσσαλονίκης: Έναρξη χειμερινού εξαμήνου