Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτύπησε μαζί με τις “Παιδικές Καρδιές”