Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλευρό των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας