Η θεσσαλονίκη προβάλεται στα ηλεκτρονικά μέσα της Ευρώπης