Παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Βασίλη Βασιλικού