Τελετή Αναγόρευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ