Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού στις 10 Οκτωβρίου, στο Καλοχώρι