Σποτ με τον Κώστα Μαρκάκη για συμμετοχή στην Ομάδα Εθελοντικής αιμοδοσίας