Κ. Ζέρβας: Απόλυτη καταδίκη της βίας και των επεισοδίων