Επέκταση της παλιάς παραλίας – άρθρο του εκδότη Αντώνη Μαλλιάρη