Ημερίδα Ψυχοεκπαίδευσης και Ψυχικής Υγείας – Διαδραστικά Εργαστήρια