Καθαρισμός οικοπέδων ως 30 Απριλίου, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα – Ενημέρωση από τον Δήμο Θέρμης