«Μόγλης : Το βιβλίο της Ζούγκλας»  στη σκηνή του Metropolitan the Urban Theater