Στην 30η Detrop Boutique και στην 10η Artozyma συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας