6η Εθελοντική Αιμοδοσία στη ΧΑΝΘ σε συνδιοαργάνωση 15 κοινωνικών φορέων