Το ελληνικό δαιμόνιο στο επίκεντρο Συνεδρίου στο ΑΠΘ