Αγορά εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα: υβριδικό μοντέλο εργασίας προτιμούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι