Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΝΟΗΣΙΣ