ΕΚΘ για την κινητοποίηση των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ