Ελληνογερμανικό πρόγραμμα συζητήσεων για επαγγελματίες του βιβλίου από το Goethe-Institut Athen