Η Αλεξάνδρα  Μαράτη και ο Frédéric- Berger- Cardi εκθέτουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης