ΟΦΥΠΕΚΑ: Δημιουργία κόμβου για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών