Σε νέους σύγχρονους χώρους το Β΄ ΚΑΠΗ Συκεών και τα δημοτικά ιατρεία