24.000 μαθητές ταξίδεψαν μουσικά στην Ελλάδα με την Κ.Ο.Θ.