Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της πόλης 2022 – Παρουσίαση του προγράμματος