Δήμος Θέρμης: Χίλια αιτήματα το πρώτο τρίμηνο του 2022 στο Τμήμα Συντήρησης