Ρόδος: Εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα