4ο τακτικό διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού-Πνευματικού Συλλόγου “Κοραής”.