Επιμορφωτική συνάντηση: «Ανακάλυψη της φύσης και της κοινότητας του Λιβαδίου»