Θέσπιση μηδενικού ΦΠΑ στο βιβλίο ζητά η Σύμπραξη Εκδοτών