Ολοκληρώθηκε η 6η Εθελοντική Αιμοδοσία στη Χ.Α.Ν.Θ.