“Εκπαιδευτικός Όμιλος” – Ένας νέος θεσμός για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο – Έναρξη υποβολής αιτήσεων