«Η ιστορία της οδού Σβώλου και ο αστικός σχεδιασμός» στην TV100