Το Σωματείο “Μονοπάτια και Στόχοι” πάντα κοντά στα παιδιά