1100 μαθητές συμμετέχουν στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, στο ΝΟΗΣΙΣ