Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Μουσείου Βυζαντινού Μουσείου