Νέα παράταση για τις “Δούλες” στον Χώρο Τέχνης Ασωμάτων