Παράτασης έκθεσης «Γιανούλης Χαλεπάς: Δούναι και Λαβείν»